[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
ค้นหา   
เมนูหลัก
link banner
e-Learning


  

  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :     
14/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นทุ่งใหม่ หมู่ 2 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ( 7 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างโครงการสร้างฝายน้ำล้นทุ่งใหม่ หมู่ 2 ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
13/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน ( 8 / )
    แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน โครงการก่อสร้างล้นทุ่งใหม่ ม.2
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
12/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง รายงานงบรับ - จ่ายประจำเดือน มกราคม ( 4 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง รายงานงบรับ - จ่ายประจำเดือน
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
11/ก.พ./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ท่งดง หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย ( 8 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นทุ่งดง หมู่ที่ 2 บ้านนาฝาย ตำบลสะเอียบ อำเภอสอง จังหวัดแพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางริน คสล.ทุ่งใต้ ม.2 บ้านนาฝาย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ( 7 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางริน คสล.ทุ่งใต้ ม.2 บ้านนาฝาย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านห้วยโป่ง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ( 8 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.7 บ้านห้วยโป่ง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ( 10 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างวางท่อระบายน้ำ คสล. ม.1 บ้านดอนชัย ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางริน คสล. ทุ่งใหม่ ม.9 บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ( 10 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางริน คสล. ทุ่งใหม่ ม.9 บ้านดอนชัยสักทอง ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านป่าเลาเหนือ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่ ( 8 / )
    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.10 บ้านป่าเลาเหนือ ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.
30/ม.ค./2562 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ ( 13 / )
    ประกาศองค์ฺการบริหารส่วนตำบลสะเอียบ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างศูนย์บริการคนพิการทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสะเอียบ
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

กำลังแสดงหน้าที่ 1/16 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>